Về Panasonic Việt Nam

Công ty panasonic có mặt tại Việt Nam từ thời kỳ 1050. Sau đó tới năm 1971 thì đã đặt nhà máy sản xuất chính thức tại Việt Nam. Nhằm sản xuất các thiết bị của hãng nhằm cung cấp nội địa Việt Nam.
Công ty Panasonic Việt Nam viết tắt PV. Là công ty có 100% là vốn nước ngoài có mặt đầu tiên tại Việt Nam. Tính đến năm 2013 thì Tập toàn bap gồm 8 công ty. và Panasonicvietnam.net phụ trách mảng bảo hành sửa chữa các thiết bị mà tập đoàn sản xuất ra.
Trụ sở: Lô J1-J2 Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại 0243.956.011 – bảo hành: 0393095555
tổng giám đốc công ty: Marukawa Yoichi
Ngày được thành lập: tháng 11 năm 2005.
với tổng mức vốn đầu tư: 243 triệu đô la.

lời nhắn nhủ của tổng giám đốc

Tôi tên là Marukawa, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam từ ngày 1/4/2020. Tôi cũng đồng thời giữ vai trò Giám đốc điều hành Panasonic Sales Việt Nam và CEO của Panasonic Air-conditioning Việt Nam.